11/06/2024

Strategie pro e-commerce: Vsaďte na udržitelnou logistiku

alternativní mobilita

Spotřebitelé sází na udržitelnost. Jakým výzvám čelí e-shopy a doručovací společnosti? Na co se zaměřit a jak vyřešit logistiku po městě při doručování zboží nebo potravin?

Zákazníci jsou na otázku udržitelnosti stále citlivější

Vnímání zákazníků ohledně udržitelnosti při nakupování online se výrazně mění. Stále se zvyšuje povědomí o environmentálních problémech, jako je změna klimatu, znečišťování plastem nebo vyčerpávání přírodních zdrojů. Zákazníci jsou na tyto otázky citlivější a hledají způsoby, jak minimalizovat svůj ekologický otisk. Toto chování je nejvíc patrné u mladé generace. 

Mladá generace ráda využívá doručení zásilky online

Zákazníci využívají nákupy online častěji, ať už se jedná o zboží z e-shopů, nebo nákup potravin, které jim kurýr doveze až ke dveřím. Firmy, které jsou otevřené, co se týče udržitelných postupů, jako jsou například ekologičtější materiály nebo logistika, pak mohou získat větší sympatie spotřebitelů a také konkurenční výhodu oproti e-shopům, které se udržitelnosti nevěnují a nijak ji v byznysu nezohledňují. 

Tip! Zjistěte víc o udržitelné dopravě, kterou realizujeme v DODO.

Za produkty nebo rozvoz zásilek rychle a udržitelně jsou lidé ochotni si připlatit

Některé udržitelné možnosti mohou být cenově nákladnější, ale praxe ukazuje, že především mladší zákazníci jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí, balené ekologičtěji nebo je pro rozvoz zásilek použita udržitelnější doprava. Mladá generace je považována za generaci, která se již narodila do digitálního světa, je velmi ovlivněná obsahem na sociálních sítích a nejvíc využívá právě nákupy online. V celkové strategii má proto smysl její potřeby zohlednit. 

Výzvy pro logistiku poslední míle a doručování balíků

Mladá generace sice podporuje udržitelnost a značky, které jsou v této oblasti transparentní, zároveň ale klade velký důraz na rychlé doručení. Online obchody i logistika tak čelí poměrně velké výzvě. V některých případech je také u mladé generace patrná vyšší míra vrácení zboží zpět do e-shopu a právě tady je důležité, aby měly e-shopy udržitelnost dobře zvládnutou hlavně v oblasti logistiky

Tip! Přečtěte si, proč zavést last mile delivery na vašem e-shopu.

Pro řadu e-shopů je lepší logistiku outsourcovat

Dopravní společnosti tak neustále zkoumají co nejekologičtější možnosti dopravy. Využívat se dají například jízdní kola nebo elektromobily či elektrokoloběžky. Pro řadu e-shopů přitom může být problém dosáhnout na určité trendy, jako je například rychlejší doručení, automatizace apod. Čím dál častěji proto e-shopy logistiku outsourcují, protože jedině tak mohou zaručit doručení včas a v časovém slotu, který si vybere zákazník. 

Tip! Přečtěte si, jak bude fungovat tzv. zónová logistika.

Last mile delivery jako nejnáročnější fáze doručení

Nejsložitější fázi v logistice je doručení poslední míle. Právě tady totiž mohou nastat různé problémy, které dodávku ke koncovému zákazníkovi ohrozí. Ať už je to zádrhel v dopravě, nepříznivé počasí, prodejní špičky nebo změna v objednávce, kterou zákazník provede na poslední chvíli. E-shopy, které na to nejsou připravené, čelí problémům se zpožděnými dodávkami zboží a zákazník může příště nakoupit u konkurence. Last mile doručení je také nejdražší fází celé cesty. Tvoří až 53 % nákladů na dopravu. 

Rozvoz zásilek v ten samý den je už standardem

Většina zákazníků chce doručení zboží ještě v ten samý den. Pokud se jedná o segment potravin, čas rozvozu se ještě zkracuje a spotřebitelé preferují expresní doručení. Až třetina z nich je schopná opustit nákupní košík, pokud bude doprava zásilky pomalá. Pro úspěšné doručení je klíčová optimalizace času doručení, dopravy, spotřeby paliva nebo využití kurýrů. Kromě nákladů a organizace může být problémem i prudký nárůst počtu doručovaných zásilek, který způsobuje přetížení dopravy a znečištění vzduchu ve městech.

Tip! Rozvážejte zboží s námi. Udržitelnost je jedním z našich nosných pilířů.

V DODO využíváme logistickou platformu, která nám pomáhá plánovat trasy co nejefektivněji s ohledem na dopravu, vzdálenost i objem zásilek. Při každé cestě máme optimálně zaplněný vůz a využíváme tu nejlepší trasu, abychom negativně neovlivňovali dopravu ve městech. Navíc 97 % našeho vozového parku tvoří vozy s pohonem CNG.