27/07/2023

5 důvodů pro zavedení same day delivery na vašem e-shopu

Více nových zákazníků, větší loajalita těch stávajících nebo třeba méně opuštěných košíků. To jsou cíle nejednoho manažera v e-commerce. Jejich dosažení nemusí spočívat pouze ve vylepšení UX webu nebo častější reklamě, ale může být schované úplně někde jinde…  

Podle nedávného průzkumu nákupního chování ve střední Evropě vám všechny výše zmíněné benefity může přinést zavedení doručení ve stejný den. Pojďte se s námi podívat na 5 oblastí, kde same day delivery prokazatelně přináší výsledky. 

1. Splnění stále vyšších očekávání zákazníků

Náš nedávný průzkum trhu ukázal, že tři čtvrtiny nakupujících v České republice, na Slovensku a v Maďarsku považují rychlé doručení zboží z e-shopu za klíčový faktor nákupu. V Německu je to dokonce 77 %. Zhruba třetina respondentů z generace Z ve všech zkoumaných zemích preferuje doručení ve stejný den. Ve světě online nakupování se tak očekávání zákazníků neustále vyvíjejí a je nezbytné s nimi držet krok. 

2. Využití mezery mezi poptávkou a přáním

E-commerce průzkum z první poloviny roku 2023 také odhalil zajímavou mezeru. Ačkoli značná část zákazníků preferuje doručení ve stejný den, ne všichni ho mohou využít. Same day delivery nebo doručení do 90 minut by v Česku chtělo využívat 29 % nakupujících, ale jen 15 % ho má možnost objednat. Zbylým 14 % lidí tuto možnost e-shopy nenabízejí. Pro ty online prodejce, kteří nabídnou doručení ve stejný den, se tak otevírá významná příležitost k růstu. Dobrou zprávou pak může být i skutečnost, že téměř polovina respondentů by si za doručení v tentýž den připlatila 80–100 Kč, a celých 37 % pak dokonce 150 Kč nebo více. 

Rozdíl mezi časy doručení
Rozdíl mezi časy doručení

3. Objednávky v časovém tlaku

Doručení ve stejný den není pro zákazníky jen luxusem – v mnoha případech je to nutnost. Často ho využívají lidé, kterým něco dojde nebo kteří zapomenou koupit věc, již nutně potřebují. V České republice je 72 % online nákupů s doručením ve stejný den způsobeno právě takovou naléhavou potřebou. Víc než polovina lidí však využívá doručení v den objednání také pro plánovaný nákup. Ten, kdo rychlé doručení nabídne, zde jednoznačně sbírá kladné body.  

4. Méně opuštěných košíků

Trápí vás nedokončené nákupy a opuštěné košíky? Důvodem může být cena za zaslání zboží. Vysoké náklady na dopravu jsou totiž jedním z důvodů, proč zákazníci zavřou okno prohlížeče v posledním kroku objednávky. Z našeho spotřebitelského průzkumu e-commerce vyplynulo, že 67 % českých nakupujících nákup nedokončí, pokud je pro ně doprava příliš drahá. Díky cenově dostupnému dodání ve stejný den můžete předejít nedokončeným nákupům a zajistit si tak vyšší konverzní poměr

5. Větší loajalita díky ekologii

Nákupní chování také stále více ovlivňují obavy o životní prostředí. V Česku uvedlo 27 % respondentů ekologickou dopravu jako klíčový faktor při rozhodování o nákupu online. Investicí do ekologičtějších možností doručení a propagací svého závazku o ochraně životního prostředí tak můžete přilákat a udržet si ekologicky uvědomělejší zákazníky. 

Doručení ve stejný den může vašemu e-shopu poskytnout významnou konkurenční výhodu. Same day delivery vám přináší: 

  • možnost zacílit na lidi, kteří by chtěli doručit nákup rychle, ale nemají tu možnost, 
  • příležitost získat zákazníky, kteří jsou pod tlakem a potřebují věc rychle, 
  • větší potenciál nákupu u ekologicky smýšlejících zákazníků, 
  • splnění rostoucích očekávání zákazníků,  
  • vyšší konverzní poměr. 

Jste připraveni ujet konkurenci díky doručování ve stejný den? Pokud ano, poptejte exkluzivní službu DODO pro same day delivery a využijte všech výhod, které vám rychlé doručení přináší.