Naše 3E udržitelného přístupu

Doručování v rámci poslední míle vyprodukuje v rámci celého logistického řetězce nejvíce emisí. Doprava v zaplněných ulicích tak negativně ovlivňuje nejen město samotné, ale také životní prostředí. Kvůli zvětšujícímu se počtu doručovaných zásilek se navíc do roku 2030 očekává nárůst oxidu uhličitého v hustě osídlených oblastech až o 32 %. To si v DODO moc dobře uvědomujeme, a proto udržitelnost promítáme do všeho, co jako firma děláme. Náš přístup k udržitelnosti definujeme prostřednictvím 3E.

Efektivita

Efektivita

Pomocí technologií a dat usilujeme o maximální efektivitu. Naším cílem je optimální počet vozidel v ulicích a jejich stoprocentní utilizace.

Elasticita

Elasticita

Pružnost našeho obchodního modelu nám umožňuje dynamickou úpravu logistických kapacit, které rozdělujeme mezi vlastní flotilu, franšízanty a externí partnery. Díky tomu umíme rychle reagovat na měnící se poptávku a efektivně přizpůsobit naše služby.

Ekologie

Ekologie

Efektivním řešením logistiky poslední míle přispíváme ke snížení zatížení městské dopravy. Současně, díky použití alternativních zdrojů pohonu, neustále minimalizujeme náš vliv na životní prostředí.

Efektivita

Abychom minimalizovali dopad logistiky poslední míle na stav dopravy ve městech a životní prostředí, zakládáme si na maximální efektivitě. Snažíme se maximálně využívat kapacity naší flotily a optimálně plánovat trasy. Každý segment, který obsluhujeme dosahuje svých doručovacích peaků v jiné hodiny. Zákazníci zkrátka objednávají potraviny, jídlo z restaurace nebo například spotřební elektroniku v naprosto odlišné časy. Tyto časy je však náš systém schopen vybalancovat a jednotlivé peaky tak sloučit do jedné trasy. Díky tomu je v provozu méně vozů, které by negativně ovlivňovaly životní prostředí nebo zatěžovaly městskou dopravu.

Efektivita

Zónová logistika: Inovativní řešení pro rychlejší a efektivnější doručení

DODO implementuje zónovou logistiku pro zrychlení a zefektivnění rozvozu zásilek ve městech. Tento inovativní koncept chytrého sdílení zdrojů přináší zákazníkům rychlejší doručení, klientům nižší náklady na dopravu a vozidlům lepší využití. Zónová logistika je ekologicky šetrný přístup ke městské logistice, který snižuje provoz na komunikacích, emise způsobené dopravou a nakonec i náklady na doručení. Díky umělé inteligenci a pokročilým technologiím jsou kapacity ve městech vypočítávány a optimalizovány v reálném čase, což zajišťuje efektivní a rychlé doručení zásilek.

Zónová logistika umožňuje kombinování produktů z různých segmentů při doručování, což maximalizuje využití prostoru vozidel a zdrojů. V jednom vozidle mohou být doručovány například nákupy z online supermarketu, kancelářský nábytek nebo čerstvé květiny, což plně využije nákladový prostor, pohonné hmoty a čas kurýra. Díky tomu je rozvoz efektivnější, zákazník dostane svoji zásilku rychleji a klient za doručení zaplatí méně. Takovýto koncept zónové logistiky zlepšuje celkovou dopravní situaci ve městech a přispívá k udržitelnému rozvoji městské logistiky.

Zónová logistika: Inovativní řešení pro rychlejší a efektivnější doručení

Elasticita

S využitím našeho výjimečného softwarového ekosystému, který se opírá o strojové učení a pracuje s pokročilými prediktivními modely, jsme schopni dynamicky přizpůsobovat naše logistické kapacity různým situacím. Naše řešení zahrnuje nejen vlastní flotilu vozů, ale také spolupráci s našimi franšízovými partnery a využití dopravy třetích stran, což nám dává možnost flexibilně reagovat na měnící se poptávku a téměř okamžitě přizpůsobit naše služby.

Díky tomuto promyšlenému spojení technologie, vlastních zdrojů a externích partnerů, můžeme spolehlivě a efektivně reagovat na potřeby našich zákazníků a trhu. Naše softwarová platforma GAIA nám umožňuje udržet si konkurenční výhodu a poskytovat udržitelná a inovativní logistická řešení.

Ekologie

Inovativním přístupem k logistice poslední míle přispíváme ke snížení zatížení městské dopravy a ochraně životního prostředí. Důraz klademe na využití alternativních zdrojů pohonu, které minimalizují náš ekologický dopad.

Klíčovou roli v naší strategii hrají alternativní způsoby dopravy, jako jsou elektrické automobily, elektrická cargo kola a elektro skútry. Tímto způsobem se snažíme zajistit, že naše služby budou co nejšetrnější k městské dopravě i životnímu prostředí.

Zelená logistika s DODO: zaměření na alternativní pohony

DODO se zavazuje k zelené logistice prostřednictvím využití alternativních způsobů dopravy, jako jsou elektromobily, kola, elektrická cargo kola a elektro skútry, které snižují naše ekologické zatížení. Aktivně sledujeme a testujeme inovativní způsoby dopravy, jako je doručení pomocí dronů nebo vozidla s vodíkovým pohonem, aby byla naše doprava co nejefektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. Naším cílem je nalézt nejvhodnější kombinaci dopravních prostředků pro jednotlivé městské části i celá města.

O logistice rádi píšeme

Inspirujte se některými novými trendy v logistice na našem blogu.

Více info

Technologie Gaia

Poznejte jak funguje naše technologie Gaia, která řídí všechny naše operace.

Více info