Naše 3E udržitelného přístupu

Doručování v rámci poslední míle vyprodukuje v rámci celého logistického řetězce nejvíce emisí. Doprava v zaplněných ulicích tak negativně ovlivňuje nejen město samotné, ale také životní prostředí. Kvůli zvětšujícímu se počtu doručovaných zásilek se navíc do roku 2030 očekává nárůst oxidu uhličitého v hustě osídlených oblastech až o 32 %. To si v DODO moc dobře uvědomujeme, a proto udržitelnost promítáme do všeho, co jako firma děláme. Náš přístup k udržitelnosti definujeme prostřednictvím 3E.

Efektivita

Efektivita

Pomocí technologií a dat usilujeme o maximální efektivitu. Naším cílem je optimální počet vozidel v ulicích a jejich stoprocentní utilizace.

Elasticita

Elasticita

Náš vlastní softwarový ekosystém využívající strojové učení a data získaná z reálného provozu nám umožňuje pružné přizpůsobení našich logistických kapacit jakýmkoliv podmínkám.

Ekologie

Ekologie

Pomocí chytré logistiky orientované na big data dokážeme ulehčit městské dopravě. Současně kontinuálně navyšujeme podíl elektrických dopravních prostředků, protože chceme snižovat náš dopad na životní prostředí.

Efektivita

Abychom minimalizovali dopad logistiky poslední míle na stav dopravy ve městech a životní prostředí, zakládáme si na maximální efektivitě. Snažíme se maximálně využívat kapacity naší flotily a optimálně plánovat trasy. Každý segment, který obsluhujeme dosahuje svých doručovacích peaků v jiné hodiny. Zákazníci zkrátka objednávají potraviny, jídlo z restaurace nebo například spotřební elektroniku v naprosto odlišné časy. Tyto časy je však náš systém schopen vybalancovat a jednotlivé peaky tak sloučit do jedné trasy. Díky tomu je v provozu méně vozů, které by negativně ovlivňovaly životní prostředí nebo zatěžovaly městskou dopravu.

Efektivita

Zónová logistika

K maximální efektivitě nám pomáhá zónová logistika. V rámci tohoto přístupu koncentrujeme zakázky napříč jednotlivými segmenty do mikrozón po městech, která se pak daří ekologicky a efektivně obsloužit s výrazně nižším počtem vozidel a najetých kilometrů. V dané zóně navíc můžeme využívat například elektrická nákladní kola, která si zásilky převezmou v centru dané zóny a rozvezou je bezemisně. Takovým překladištěm mohou být například městská cyklodepa.

Zónová logistika

Elasticita

Naším dalším pilířem je flexibilní přístup k dopravě. Vedle vlastní flotily vozů využíváme také naše franšízové partnery a dopravu třetích stran. Díky tomu dokážeme velmi pružně reagovat na měnící se poptávku a to téměř instantně.

Ekologie

Kombinací maximální efektivity a elasticity dokážeme být ekologičtí a ohleduplní k městské dopravě a životnímu prostředí. Nikdy v ulicích nemáme více vozů, než je nezbytně nutné.

Snažíme se k našemu okolí chovat maximálně ohleduplně, a tak 80 % našich vozů jezdí na CNG. Kromě toho pilotujeme a zkoumáme alternativní způsoby doručování. Kromě elektrický automobilů rozvážíme také na elektrických cargo kolech nebo elektro skůtrech. Naším cílem je být do roku 2025 uhlíkově neutrální.

O logistice rádi píšeme

Inspirujte se některými novými trendy v logistice na našem blogu.

Více info

Technologie Gaia

Poznejte jak funguje naše technologie Gaia, která řídí všechny naše operace.

Více info