31/05/2023

Průzkum: Pro tři čtvrtiny zákazníků je rychlé doručení jedním z nejdůležitějších faktorů nákupu

Obliba tzv. same day delivery mezi Čechy roste. Zatímco v generaci X preferuje doručení do 90 minut nebo ten samý den jen čtvrtina nakupujících, mezi lidmi z Gen Z už je to 35 procent. To však není jediný potenciál, který v rychlém doručení leží. Z našeho průzkumu mezi nakupujícími vyplývá, že i když by chtělo same day delivery při nákupu využít 29 % lidí, reálně to dělá jen 15 % z nich. A to i přesto, že jsou zákazníci ochotni si za dopravu připlatit. Rychlé doručení je při rozhodování o nákupu klíčové pro tři čtvrtiny nakupujících.

Doručení ve stejný den chce většina i pro plánovaný nákup

Zjištění, že doručení do 90 minut nebo ve stejný den preferují lidé tehdy, když jim něco dojde nebo když něco zapomněli nakoupit, asi není překvapivé. Zajímavý je však fakt, že více než polovina zákazníků (54 %) preferuje same day delivery i pro plánované nákupy. Urgentní situace zároveň nejsou zdaleka tak časté jako předem chystaný nákup.

Že doma došla nějaká surovina, řeší zhruba 45 % zákazníků měsíčně. Situace, kdy člověk zapomene koupit dárek, nastane u zhruba 31 % kupujících. Ovšem plánovaný nákup se každý měsíc týká 70 % zákazníků. Skoro polovina (42 %) ho pak alespoň jednou měsíčně řeší online. Zde leží pro e-shopy velký potenciál. Zvlášť když k tomuto faktoru přidáme i fakt, že 29 % zákazníků by chtělo same day delivery, ale jen 15 % ho skutečně využívá. 

Lidé ve městech chtějí nákup rychleji

V Praze chce nákup co nejdříve doručit až 37 % kupujících, ve městech s více než sto tisíci obyvateli je to 31 % a v menších městech ještě o 3 procentní body méně. V drtivé většině chtějí lidé rychle doručit potraviny (82 %) a léky (52 %). Následují potřeby pro domácí zvířata a kosmetika.

Mezi nejoblíbenějšími místy, kam nákup doručit, převládá domov nebo kancelář, a to ve 44 % případů. Vyzvednutí v obchodě po předchozím online objednání preferuje jen 6 % respondentů. 

Za doručení ve stejný den jsou si lidé ochotni připlatit

Jak jsme již zmínili, pro 75 % nakupujících je podle našeho průzkumu rychlé doručení důležitým faktorem. Zákazníci si zároveň nemají problém za same day delivery připlatit. Téměř polovina oslovených (46 %) je ochotna zaplatit mezi 80 a 100 Kč, třetina dokonce víc. Pouze 17 % respondentů by za rychlou dovážku zaplatila maximálně 70 Kč.

spotřebitelský průzkum e-commerce 2023

Role doručení při rozhodování o nákupu

Lidi v Česku při nakupování online nejvíce zajímají tři faktory: 

  • kvalita zboží (96 %),
  • příznivé ceny (95 %),
  • nízké náklady na doručení (91 %).

V rámci doručení samotného je pro zákazníky důležité, že si mohou vybrat svůj oblíbený způsob dodání (78 % respondentů). Pro tři čtvrtiny oslovených je při online nakupování nejdůležitější rychlé doručení objednávky.

Získat či udržet zákazníky si tak e-shopy mohou díky rychlému doručení. Pokud k tomu přidají ještě možnost vybrat si časové okno, kdy může zákazník zboží očekávat, osloví tím 45 % nakupujícíchPro téměř třetinu zákazníků (27 %) je také důležitý fakt, že doručení je přátelské k životnímu prostředí.

Nedokončený nákup kvůli drahé a pomalé dopravě

67 % lidí opustí košík pro vysoké náklady na doručení. Nízkou cenu doručení hledá 91 % dotázaných, celých 63 % respondentů však uvedlo, že ji na e-shopech nenalézají. Jinými slovy: cena dopravy je pro ně vysoká. 

Potenciál ke zlepšení je také u rychlosti a způsobu dodání. Oblíbené místo doručení (např. domov, kancelář nebo box) chybí na e-shopech třetině zákazníků, pro které je to důležité kritérium. Rychlou dopravu postrádá 40 % zákazníků, pro které je tento faktor klíčový. Opustit košík kvůli pomalému doručení se rozhodlo 37 % všech oslovených nakupujících.

E-shopy nemohou počítat ani s opakovanými nákupy, pokud je jejich doprava drahá. 54 % respondentů uvedlo vysoké náklady na doručení jako důvod, proč znovu nenakoupili. Jedná se přitom o důvod, který je zároveň nejčastější.

K udržení zákazníků je tak důležité řešit rychlost a místo doručení stejně jako cenu dopravy.

Zjistěte detaily o tom, jak lidé chtějí doručit svůj online nákup. Stáhněte si kompletní průzkum trhu.

Mezigenerační rozdíly v nárocích na dopravu

  • Gen Z chce same day delivery a má ráda samoobslužné boxy

Lidé mezi 18 a 26 lety objednávají rychlou dopravu nejčastěji a jsou ochotni si za ni připlatit. Vítězí u nich možnost doručení domů nebo do práce (34 %). Téměř stejně často si však rádi objednávají zboží na samoobslužná místa (32 %) nebo do tzv. pointů (28 %).

  • Generace Y je středem mezi Gen Z a generací X

Same day delivery preferuje 32 % zákazníků mezi 27 a 43 lety. Mnohem častěji své nákupy plánují (v 75 %), a pokud je řeší online, chtějí rychlou dopravu. Mnohem více řeší svůj čas, je pro ně tedy důležitá i možnost vybrat si konkrétní časové okno doručení (53 % z nich, oproti 47 % v generaci Z). Nejvíce ze všech generací řeší právě generace Y, zda je doprava ekologická. 

  • Generace X rychlou dopravu příliš nevyhledává

Jen 25 % zákazníků mezi 44 a 60 lety uvedlo, že je pro ně důležité doručení ve stejný den. Zároveň nechtějí za rychlou dopravu moc připlácet. Stejně jako lidé z ostatních generací upřednostňují doručení domů nebo do práce (47 %). Samoobslužné boxy vybírá jen 17 % z nich, což je velký kontrast oproti Gen Z.

Je toto nákupní chování odlišné oproti jiným zemím?

Pojďme se podívat na to, zda se popsané nákupní chování výrazně odlišuje od situace na Slovensku, v Maďarsku či v Německu. 

Rychlé doručení preferujeme společně se Slováky nejvíce (ČR – 29 %, SK – 30 %). V Česku a na Slovensku je také největší mezera mezi zákazníky, kteří chtějí same day delivery, a lidmi, kteří ho skutečně využívají. U nás jde o 14 % a na Slovensku o 15 %. V Maďarsku je to přitom jen 7 % a v Německu 5 %. To je slibný potenciál pro e-shopy, které mohou získat díky rychlejší dopravě více zákazníků.

Kteří zákazníci si rádi připlatí za same day delivery

Zatímco v Česku, v Německu a v Maďarsku je nejčastějším důvodem rychlého doručení to, že lidé zapomněli něco koupit, na Slovensku lidé volí rychlý nákup, když jim něco dojde. Němci však neřeší rychlost tak často.

Zajímavé je také srovnání ochoty připlatit si za dopravu. Ve všech zemích kromě Česka nemá více než polovina zákazníků problém si za same day delivery připlatit 4,5 a více eur. Nejvíce v Německu (69 % respondentů) a na Slovensku (57 % respondentů). U nás je to pouze 37 % zákazníků. 

Doručení domů a ekologickou dopravu chtějí nejvíce Němci

Němci také nejčastěji chtějí doručit nákup domů nebo do práce, a to s velkým náskokem před jinými metodami. Konkrétně 77 % respondentů preferuje toto doručení. Následují Maďaři s 63 %, Slováci s 52 % a my se 44 %. Němečtí kupující také mnohem více hledí na ekologickou dopravu. Je důležitá pro 56 % z nich, u nás je to pouze 27 % zákazníků.

Jak průzkum mezi zákazníky probíhal

Data v tomto článku vycházejí z kvantitativního výzkumu CAWI, který pro nás zpracovala agentura Behavio. Sběr dat probíhal v období 21.–24. února 2023 mezi 1 200 respondenty v Česku. Vzorek online nakupujících byl reprezentativní podle věku, pohlaví a regionu.Obdobné průzkumy se konaly také na Slovensku, v Maďarsku a v Německu – v první polovině roku 2023 na reprezentativním vzorku 1 200 nakupujících v každé zemi.