18/12/2023

Evoluce logistiky: Od hedvábné stezky až po umělou inteligenci a roboty 

evoluce logistiky DODO

Logistika prošla v průběhu staletí pozoruhodným vývojem. To, co začalo jako základní postupy přepravy a skladování, se proměnilo v komplexní technologický obor, který hraje v dnešní ekonomice zásadní roli. Pojďte se s námi podívat na evoluci logistiky v průběhu let i na současné trendy a budoucnost. Řada dojde i na využití automatizace a umělé inteligence.

Počátky logistiky na moři i na souši

Kořeny logistiky sahají až do starověkých civilizací. Féničané, Egypťané a Řekové byli jedni z prvních, kdo vytvořili námořní obchodní cesty pro výměnu zboží. Zformulovali také základní principy námořní dopravy, včetně navigačních technik a manipulace s nákladem.  

Ve stejné době vznikly také první obchodní cesty spojující Evropu a Asii. Jedna z nejznámějších – Hedvábná stezka – vznikla před více než dvěma tisíci lety. Tato komplexní síť obchodních cest spojujících Východ a Západ ukázala rané principy logistiky. Karavany a tažná zvířata převážela cenný náklad, zatímco zastávky a hostince poskytovaly cestujícím odpočinek a ochranu. 

Průmyslová revoluce: plnou parou vpřed

Klíčovým obdobím logistiky jak ji známe dnes, byla průmyslová revoluce. Nástup parní dopravy a rozvoj továren vedly k masové výrobě a potřebě efektivních distribučních sítí. Hlavním druhem dopravy se stala železnice, která umožnila přepravu zboží na velké vzdálenosti a zrychlila jeho dodání. Po dokončení železničního spojení mezi východním a západním pobřežím USA se doba doručení zásilky zkrátila z několika měsíců na 7 dní. 

V tomto období také v Americe vzniká první soukromá kurýrní služba, která se od pošty lišila zejména rychlostí a garancí doručení do určitého data a času.  

20. století: zefektivňování i nové technologie

Velký boom logistiky přišel začátkem 20. století, kdy přicházejí první automobily. Ty nahradily původní koňské povozy a zefektivnily lokální doručování. Zásilky tak bylo možné dovézt i do míst, kam železnice nedosáhly.  

Světlo světa spatřily také poštovní automaty, které umožňovaly lidem odesílat zásilky 24 hodin denně. V některých městech jako Paříž nebo New York byly dokonce vybudovány systémy potrubních pošt, které využívaly tlakové trubky ke zrychlení přepravy.  

Díky rozvoji letectví se po druhé světové válce stává letecká přeprava běžnou součástí logistiky pro přepravu velkého množství zásilek na dlouhou vzdálenost. Na zemi vyvinul v roce 1956 americký řidič kamionu Malcolm McLean první kovové přepravní kontejnery. Ty zcela změnily dopravní průmysl a jsou dodnes základním kamenem moderní logistiky.  

Šedesátá léta přinesla rozšíření kamionové dopravy a integraci počítačové technologie. Společnost IBM nahradila ruční zapisování dat na papír a vytvořila první náhled toho, jak bude vypadat budoucnost logistických systémů.   
 
„Nástup počítačů a rozvoj systémů zpracování dat byl naprosto zásadním posunem v tehdejším vnímání logistiky. Počítačové systémy vyvinuté v 60. a 70. letech společností IBM poskytly nástroje pro řízení zásob, optimalizaci tras, sledování zásilek a usnadnily koordinaci logistických operací. Vývoj geografických informačních systémů a specializovaných softwarů pomohl optimalizovat přepravní trasy a zvýšit efektivitu dodávek,“ doplňuje Martin Marek, provozní ředitel technologicko-logistické společnosti DODO.  

V roce 1975 vytvořila dnes již neexistující společnost Logisticon první počítačový systém řízení skladu. Tento WMS poprvé použila maloobchodní firma J.C. Penney, čímž fakticky zahájila moderní éru řízení skladů. Prostřednictvím WMS mohli logističtí manažeři sledovat objednávky, monitorovat zásoby a dohlížet na distribuci. To je opět věc, kterou dnes považujeme za samozřejmost, ale ve své době představovala obrovský pokrok. Kromě toho přinesla sedmdesátá léta také vynález čárového kódu, který výrazně usnadnil identifikaci balíků. 

Přelom tisíciletí: nástup e-commerce

Digitální éra posunula logistiku na novou úroveň. Nástup počítačů a internetu umožnil lepší komunikaci, sledování zásilek v reálném čase a efektivnější správu dat. Obrovský boom internetu a jeho vlivu na e-commerce způsobil zásadní změny v logistice.  

„Vznikly společnosti jako Amazon a Alibaba, které změnily očekávání spotřebitelů ohledně dodávek a vyvolaly poptávku po rychlejších, přesnějších a nákladově efektivnějších logistických řešeních. Vzrostl počet malých zásilek a objevily se nové způsoby doručování, jako je doručení do druhého nebo stejného dne. Systémy sledování a monitorování v reálném čase umožnily logistickým společnostem efektivněji řídit své zásoby a nástroje pro analýzu velkých dat pomohly optimalizovat operace dodavatelského řetězce a snížit náklady. Mnoho podniků začalo své logistické operace zadávat externím poskytovatelům logistických služeb (3PL). To umožnilo společnostem soustředit se na své hlavní kompetence a zároveň se spolehnout na odborníky na logistiku, kteří zajišťují efektivní řízení dodavatelského řetězce,“ vysvětluje Martin Marek.  

Velké společnosti jako Amazon také začaly zakládat první tzv. fulfillment centra. Tyto obrovské, často vysoce automatizované sklady umožnily efektivnější zpracování objednávek a zkrátily dobu mezi zadáním objednávky a obdržením zásilky. Dopravníkové systémy, automatizované skladovací a vyhledávací systémy (AS/RS) a optimalizované řízení zásob, sehrály významnou roli při zvyšování rychlosti a přesnosti logistiky v oblasti e-commerce.   

21. století: last mile delivery a nové technologie

Po roce 2010 se do popředí zájmu dostala logistika poslední míle, tedy poslední úsek cesty z distribučního centra k zákazníkovi. Společnosti hledaly inovativní řešení, jak zefektivnit a zlevnit doručování a zároveň dodat zboží v co nejkratším čase. Nástup technologických platforem pro objednání a rozvoz jídla, jako DoorDash nebo Uber Eats přivedl do hry pracovníky tzv. sdílené ekonomiky. Ti nabídli rychlé a flexibilní možnosti doručení, což ovlivnilo i e-shopy. Zákazníci totiž začali vyžadovat doručení ve stejný, nebo následující den.  

„Moderní logistické společnosti využívají v současné době pokročilé technologie a sběr dat v reálném čase, díky kterým dokáží optimalizovat čas doručení, dopravu, spotřebu paliva nebo využití kurýrů. Tím firmám výrazně usnadňují doručení zboží a snižují negativní dopad na městské prostředí. Dokáže-li logistická firma správně naplánovat trasu, maximálně vytížit vozidlo, které po ní jede, a díky kvalitní komunikaci se zákazníkem všechny zásilky předat dle plánu a bez zdržení, lze dělat logistiku udržitelně,“ doplňuje Martin Marek.

Budoucnost logistiky: Umělá inteligence

Zásadní roli pro budoucnost logistiky budou hrát technologické inovace v oblasti automatizace, umělé inteligence (AI) a analýzy dat. Hlavními cíli implementace AI je zvyšovat efektivitu a snižovat náklady za dopravu, a to s ohledem na životní prostředí a komplikovanou dopravní situaci ve městě.  

DODO je jedním z pionýrů moderních technologií v logistice. Vyvinuli jsme pro tyto účely vlastní platformu GAIA. Ta analyzuje obrovské množství dat, na základě kterých optimalizuje veškeré procesy a maximalizuje kapacitu vozového parku.  

Nedávno jsme také spustili pilotní provoz tzv. prediktoru objednávek. Tato technologie dokáže s pomocí AI předpovědět objednávky zákazníků i jejich přibližnou cílovou destinaci na dva týdny dopředu s přesností na konkrétní hodiny. Mezi další technologické inovace patří dynamické nacenění služby doručení, díky kterému lze poptávku optimálně rozkládat do celého dne a mírnit tak provoz během největších dopravních špiček.  

Stále více logistických společností využívá také roboty a drony. Roboti se používají k automatizaci úkolů, jako je vyskladňování, balení a expedice ve skladech, zatímco zavádění dronů může ovlivnit budoucnost doručování zásilek zákazníkům, nebo přepravu zboží mezi sklady a distribučními centry.

Hledáte i vy inovativní řešení logistiky poslední míle? Kontaktujte nás pro nezávaznou schůzku.