23/03/2022

Last mile delivery trendy 2022

Logistika poslední míle se stává nejdůležitější částí celého přepravního procesu, protože rychlost a kvalita doručení má dle aktuálních průzkumů zásadní vliv na retenci zákazníka a jeho celkovou spokojenost s nákupem. E-commerce společnosti u nás i ve světě proto soustředí velké množství energie i financí na optimalizaci poslední míle.

Náš průzkum současných trendů v last mile delivery (v České republice i v zahraničí) ukázal, že kromě zrychlování, lepšího plánování a hledání nových, efektivnějších cest je důležitá také udržitelnost a lidské zdroje.

Rychlost doručení

Z výsledků našeho průzkumu vyplývá, že si 90 % zákazníků vybírá e-shop podle rychlosti doručení a pro 71 % zákazníků je při výběru e-shopu rozhodující jejich předchozí zkušenost s doručením. Přestože jsme zkoumali pouze české zákaznické chování, podle aktuálních světových trendů se nijak neliší od jiných zemí.

  • NEED FOR SPEED: Zrychluje se všude, trendem současné doby je ultrarychlé doručení (někdy už do 10 minut od objednání).
  • Budoucností jsou rychlé nákupy v rámci celého e-commerce, tedy nikoli pouze hotového jídla a potravin z restaurací nebo online supermarketů.

Automatizované doručení

Efektivita poslední míle je pořád hodně závislá na lidském faktoru. Aktuálním trendem je hledání cest, jak tento rizikový faktor co nejvíce eliminovat a zároveň posílit rychlost i kvalitu doručení.

  • Probíhá neustálé testování nových technologií umožňujících rychlejší a přesnější dodání bez nutnosti osobní přítomnosti kurýra. Tento trend podpořila i pandemie covidu-19 upřednostněním bezdotykového doručení.
  • Jednou z technologických možností pro last mile delivery je využití dronů. V současné době se drony začínají využívat v rámci první pomoci např. pro urgentní dodání defibrilátoru či jiných pomůcek nutných pro záchranu života. Jejich implementace do běžného procesu doručení je pouze otázkou času.
  • Budoucností pozemního doručování jsou robotická autonomní vozítka. Budou spolehlivá, přesná a vybavená inteligentní vyskladňovací technologií, která zamezí problémům se záměnou či poškozením balíku.

Volba dopravy a chytré sledování objednávky

Zákazníci chtějí mít co největší kontrolu nad doručením. Možnost vybrat si před dokončením objednávky čas a způsob doručení dle vlastních preferencí by měla být samozřejmostí.

Současným trendem je umožnit zákazníkovi sledovat cestu objednaného zboží během celého procesu přepravy, a jakmile balík převezme kurýr poslední míle, zákazník by měl bezodkladně dostat informaci o přesném čase doručení a zároveň by měl být schopen sledovat polohu kurýra během celé jeho cesty.

Decentralizace skladů

Dobré plánování je základem úspěšné poslední míle. Centrální sklady jsou efektivní v mnoha fázích logistiky, jako výchozí bod last mile delivery však vhodné nejsou. Mnohem taktičtější je pokrytí (zejména městských) doručovacích oblastí větším počtem menších skladů.

  • Počet skladů stoupá, důležité je jejich strategické rozmístění i ve městech (tzv. urban warehouses). Účelem těchto menších skladů je zrychlení a větší efektivita last mile delivery.
  • Budoucnost je spjatá s využitím multifunkčních skladů a dark stores, které fungují jako sklady pro online obchody (lidé zde nemohou nakupovat osobně). Z důvodu nedostatku nemovitostí na strategických místech bude nutné maximálně využívat kapacity těchto zařízení.

Zelená (nejen) poslední míle

Udržitelnost je důležitou podmínkou současnosti, která se netýká pouze logistiky, ale celkového životního stylu moderní společnosti. Firmy kladou důraz na ekologické fungování, snaží se minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí a implementovat zelenější postupy i technologie.

  • Lidé si víc hlídají, s kým spolupracuji a co jejich činnost způsobí planetě. Trendem je spolupracovat s ekologicky smýšlejícími společnostmi, přestože nejsou nejlevnější variantou na trhu.
  • V logistice jsou ve stále větší míře využívány alternativní varianty pohonu: elektřina, CNG, vodík nebo i lidská síla. Do budoucna se očekává zvyšování podílu těchto ekologicky šetrnějších způsobů dopravy.
  • Pro dopravu ve městech se už nyní čím dál více využívají tzv. cargo kola. Jedná se o jízdní kola s nákladním prostorem, která mohou být jak šlapací, tak elektrická, nezatěžují tolik městskou dopravu a zároveň jsou šikovnější pro pohyb v ulicích (neuvíznou v kolonách).

Šikovní a spokojení řidiči

Přestože jde vývoj technologií mílovými kroky vpřed, bez lidského faktoru se v logistice zatím neobjedeme. Kvalitních řidičů je málo, proto je v zájmu společností dobře se o ně starat, aby neodcházeli ke konkurenci. Nemusí se jednat pouze o zvyšování odměn; stejně vhodné je i poskytování dalšího vzdělání, nezadržování důležitých informací, a hlavně pozitivní motivace. Řidič, který je pyšný na značku, pro niž pracuje, ke konkurenci neutíká.

Zákazník je až na prvním místě

V souvislosti se zvyšujícím se vlivem kvality doručení na retenci zákazníka roste důraz na pozitivní zákaznickou zkušenost s last mile delivery. Protože některé společnosti nemají kapacity na to, aby zajistily optimální poslední míli vlastními silami, celosvětově stoupá poptávka po poslední míli jako službě, která zajistí všechno potřebné a obsahuje i záruku spokojenosti zákazníka.

Výběr zdrojů s relevantními informacemi:

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/retails-need-for-speed-unlocking-value-in-omnichannel-delivery

https://flashbox.co/blog/business/the-future-of-last-mile-delivery-robotic-automation/

https://www.agility.com/en/blog/what-is-green-distribution-a-guide-to-sustainable-logistics/

https://www.swisslog.com/en-us/about-swisslog/newsroom/news-press-releases-blog-posts/2017/12/blog_robot-swarms-and-the-decentralized-future-of-the-warehouse

https://www.foodlogistics.com/transportation/trucking/article/21940764/maven-machines-supply-chain-snarls-and-the-driver-shortage-heading-into-2022

https://www.dista.ai/blog/last-mile-delivery-trends/

https://shipsy.io/blogs/last-mile-delivery-trends-2022/

https://www.linkedin.com/pulse/6-last-mile-delivery-trends-expected-2022-mark-taylor?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card

https://loginextsolutions.com/blog/7-last-mile-delivery-trends-2022/https://flashbox.co/blog/articles/last-mile-delivery-trends-for-2022/