08/07/2020

Last Mile Delivery pod lupou

Internet zcela změnil pohled na geografické vzdálenosti, což má velký vliv na logistiku. Díky e-commerce má i sebemenší firma možnost oslovit zákazníky bez ohledu na její fyzickou adresu. Hlavní roli v úspěchu hraje schopnost dodávat produkty spolehlivě, flexibilně a především rychle. Proto na čím dál tím větší důležitostí získává tzv. last mile delivery. Co se pod těmito anglickými slovíčky skrývá a jak last mile delivery mění svět logistiky ve městech?

Poslední míle určuje spokojenost zákazníka

Každá součást procesu dopravy zboží k zákazníkovi je extrémně důležitým logistickým úkolem, ovšem ta úplně poslední fáze svojí důležitostí ční nad ostatními. Last mile delivery (logistika poslední míle) popisuje poslední stádium dopravy zboží, při kterém dojde k jeho přepravě z lokálního úložiště přímo do rukou klienta. Poslední míle je klíčová pro spokojenost zákazníka se službami a každá minuta je pro firmu klíčová. Překonání poslední míle velmi často znamená vyřešení dopravy v hustě zalidněných oblastech, které mohou předkládat nečekané překážky včasnému doručení. Dnes se zákazníci už většinou nejsou ochotni spokojit s doručením do nejasného data a času. Důraz je kladen na doručení do druhého dne, případně ve stejný den. Ten, kdo dokáže vyřešit last mile delivery nejlépe, získává jasnou výhodu nad konkurencí a udrží spokojenost svých zákazníků na vysoké úrovni. 

Nejdůležitější aspekty úspěšné last mile delivery

Požadavky na logistiku poslední míle odrážejí potřeby zákazníků. Za nejdůležitější aspekty jsou považovány zejména: 

Rychlost

Poslední míle nemůže zabrat stejný čas jako maraton. Pokud logistická firma nedokáže dopravit zboží dostatečně rychle, zájem zákazníků velmi rychle opadne. Z řady studií navíc vyplývá, že rychlost doručení se stává důležitějším parametrem než samotná cena. Zákazník je ochoten si za rychlost doručení připlatit. E-shopy využívající profesionální služby dopravců specializujících se na last mile delivery jsou jednoznačně ve výhodě.

Přesnost a flexibilita

Každý z osobní zkušenosti ví, že je občas velmi obtížné přizpůsobit vlastní život nárokům dopravní firmy, která vás připoutá třeba na celý den doma v toužebném očekávání vašeho balíku. Čím přesnější informace dokážete podat zákazníkovi a čím lépe dokážete zareagovat na jeho časové možnosti, tím více si vašich služeb budou zákazníci vážit.

Transparentnost

Stres pociťujeme ve chvílích, kdy ztrácíme kontrolu a nemáme možnost předvídat budoucí události. Na straně zákazníka tedy můžeme velkou část stresu a negativních pocitů eliminovat přesnými informacemi o stavu zboží a jeho dodání. Zákazník by měl minimálně vědět, kdy zboží na svoji poslední míli vyráží. 

Zajištění bezpečnosti zboží

Porušené obaly či znehodnocené zboží zcela negují jakékoliv pozitivní pocity z donášky. Logistická služba by měla zahrnovat záruku bezpečnosti zboží a pokud možno i systém náhrad v případě, že k narušení přesto dojde. Velká zodpovědnost je v této fázi na straně samotného kurýra, který je posledním článkem řetězce. V případě last mile delivery si kurýři uvědomují, že jejich zodpovědnost je přímo spojena s každým balíkem, což v případě běžné dopravy, kdy jde balík přes různá depa a velké množství rukou, rozhodně neplatí.  

Co způsobuje firmám potíže?

Některé firmy last mile delivery podceňují, což se jim pak vrací v podobě nižšího objemu objednávek. Ne každý bohužel okamžitě vidí zásadnost poslední fáze logistiky, protože se nechává zaslepit problémy spojenými se zavedením opravdu efektivní last mile delivery. Velkou překážku určitě představuje cena za doručení ke každému jednotlivému zákazníkovi. Z hlediska nákladů tvoří last mile delivery někdy až 40 % utracených peněz za logistiku. Počet balíčků a koncových zákazníků totiž vyžaduje silnou flotilu a koordinaci, která potřebuje dostatečné technické zázemí. Když firmy berou odpovědnost last mile delivery pouze na sebe bez výrazných zkušeností s logistikou, velmi rychle dojde k přetížení sítě a nakupení špatných zkušeností zákazníků.

Kam last mile delivery směřuje?

Lepší a rychlejší last mile delivery se dočkáme tehdy, pokud dojde k výraznému zkrácení poslední míle. Jednou z cest je investice do regionálních center a vznik husté sítě logistických hubů, ve kterých by spolu jednotlivé společnosti mohly koexistovat. Ačkoliv hodně lidí upíná pohledy k nebi a čeká na příchod dronů jako zachránců logistiky poslední míle, technologie se na jejím zlepšení nejspíš projeví v méně viditelných oblastech. Například umělá inteligence nabízí možnosti, jak rychle vyhodnocovat dopravní data a přispět tak k hladšímu průběhu cesty zboží. 

Proč svěřit poslední míli do rukou DoDo?

DoDo si s poslední mílí rozumí a snažíme se neustále přicházet s nápady, jak ji pro naše zákazníky (ať už jednotlivce nebo firmy) zkracovat. Kromě spolehlivosti a rychlosti se také s našimi partnery rádi podělíme o naše interní know-how. Nechceme být černou skříňkou. Firmy s DoDo získávají schopnost využít nejen naše kurýry, ale také naši schopnost vyhodnocovat data z provozu v reálném čase a přizpůsobovat se flexibilně potřebám zákazníků. Těch posledních mil se zbožím všeho druhu máme najeto už opravdu hodně a dokážeme naše zkušenosti zužitkovat v praxi. 

Jana Hejnicová
Marketing manager