17/04/2023

Zachraň jídlo a DODO: bojujeme proti plýtvání jídlem a pomáháme dalšímu azylovému domu

DODO, zachraň oběd

Od samotného začátku fungování DODO je nám vlastní chuť a ochota pomáhat. Proto, když se na nás na jaře loňského roku obrátila organizace Zachraň jídlo s prosbou o pomoc s jejich projektem Zachraň oběd, neváhali jsme ani vteřinu. Do dnešního dne jsme tak v rámci naší spolupráce bezplatně rozvezli azylovým domům a nouzovým ubytovnám už přes 16 000 porcí hotových jídel, které by jinak skončily v koši.

Velkou část našeho podnikání tvoří rozvoz potravin i hotového jídla, a proto nám není lhostejná skutečnost, že až třetina jídla na světě se vyhodí. Tento problém má obrovský dopad na životní prostředí i vynaložené zdroje. Spolek Zachraň jídlo usiluje o to, aby byla každá surovina a porce jídla maximálně využita a snížil se tak negativní dopad na naši planetu. Naše partnerství se spolkem Zachraň jídlo a projektem Zachraň oběd vychází ze společných hodnot a závazku ke zodpovědnému využívání zdrojů. O to více nás těší, že tato spolupráce přináší pomoc těm, kdo jí opravdu potřebují.

Již 5. pravidelná linka a 70 porcí jídla denně

Pravidelné závozy jídla do Azylového domu svaté Terezie v Karlíně představují již pátou pravidelnou linku, kterou v rámci naší spolupráce s projektem Zachraň oběd rozvážíme. Tímto způsobem se nám daří efektivně rozšířit pomoc na další místa a přispět k udržitelnosti ve městě. Zatím se soustředíme na území Prahy, kde denně zajišťujeme přepravu okolo 70 porcí jídla.

Ke komu se obědy dostanou?

Spolek Zachraň jídlo úzce spolupracuje se zavedenými charitativními organizacemi, jako je Arcidiecézní charita. Dále pak s nejrůznějšími azylovými domy, které poskytují útočiště a pomoc tisícům lidí v tíživé životní situaci, včetně matek samoživitelek. Díky této spolupráci mohou mnozí lidé získat teplé jídlo a zároveň se snižuje množství potravin, které by jinak skončily v koši.

Podpořit může každý

DODO s radostí podporuje projekt Zachraň oběd nejen prostřednictvím bezplatného rozvozu jídel, ale také finančně. Spolek Zachraň jídlo pravidelně pořádá crowdfundingové kampaně, které umožňují široké veřejnosti přispět na tuto významnou iniciativu. V tuto chvíli se koná kampaň nazvaná Obědovka, jejímž cílem je získat prostředky na další rozvoj a podporu projektu.

Obědovka je otevřená pro všechny, kdo chtějí přispět ke změně a pomoci v boji proti plýtvání potravin a zároveň zlepšit životy těch, kteří se ocitli v tíživých životních situacích. Pokud máte zájem se přidat a podpořit tuto kampaň, můžete tak učinit prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.darujme.cz/projekt/1206071.