21/06/2023

Prediktor objednávek: vyvíjíme AI nástroj pro přesnější plánování kapacit

Predikce objednávek pomocí umělé inteligence - DODO

Efektivnější doprava, méně rozvozových aut ve městech a tím pádem menší emise. To přináší nový algoritmus pro predikci objednávek, který vyvíjíme. Náš prediktor zvládne předvídat počet objednávek na 14 dní dopředu a my tak budeme moci lépe plánovat potřebné množství kurýrů a aut. Pojďte si přečíst, jak tato technologie funguje, a kdy ji budeme nasazovat do ostrého provozu. 

Předpověď objednávek s přesností na hodiny

Náš nástroj pro predikci objednávek je algoritmus strojového učení (chcete-li machine-learning nebo AI algoritmus), který z historických dat a dalších údajů předpovídá počet objednávek u konkrétního klienta, na jednotlivých pobočkách, v restauracích, obchodech či jiných výdejních místech našich klientů. Naším cílem je predikovat objednávky s přesností na hodiny na dva týdny dopředu. 

Na přelomu května a června, kdy tento článek vzniká, připravujeme pilotní nasazení na několika našich pobočkách. Model v tuto chvíli umí predikovat počet objednávek v daný den, ale zatím je neumí rozdělit na hodinová okna. Vývoj této funkcionality probíhá v těchto dnech, zařazení do pilotního provozu očekáváme v horizontu několik týdnů.

Predikce objednávek pomocí umělé inteligence - DODO

Momentální chybovost: méně než 10 %

V současné době testujeme pro predikci objednávek v pořadí již čtvrtý model. Ten vykazuje chybovost kolem 10 %, na nejvytíženějších pobočkách našich klientů dokonce okolo 6 %. 

Matematicky se jedná o zajímavý případ, protože data jako den v týdnu, měsíc, partner, město ad. jsou směsicí tabulárních a časových řad. Pro výpočet využíváme moderní machine-learningové algoritmy založené na tzv. rozhodovacích stromech (decision trees), včetně nejnovějších a vylepšených XGBoost, ADAboost a dalších. Tyto algoritmy následně implementujeme v knihovně scikit-learn.

Pilotní fáze v červnu, plná verze v létě

Během června 2023 plánujeme nasazení v pilotním provozu na několika pobočkách. Pro přesnou predikci je třeba minimálně 10 objednávek denně a to, abychom získávali přesná, nezkreslená data. Pro pobočky s menším počtem objednávek chceme využít předpovědi na další 2 týdny na základě historických dat.

Během pilotní fáze také dokončíme vývoj předpovědi na určité hodiny. V létě 2023 chceme spustit plnou verzi modelu, který bude zároveň vylepšený o zpětnou vazbu z pilotního provozu.

Zajímá vás, jaké další technologie nám pomáhají předběhnout dobu i konkurenci? Podívejte se, jak funguje naše logistická platforma GAIA.