Získáváme investice ve výši 1,5 mld. Kč a dále rosteme