Na základě získaných dat máme real-time přehled o efektivitě provozu. Prostřednictvím API mají stejný přehled k dispozici i naši klienti.