Budeme upevňovat svoji pozici experta na poslední míli. Chceme zavádět nové služby a zvyšovat kvalitu těch současných, rozšiřovat své možnosti (např. přepravy nadrozměrných zásilek) i pole působnosti a posouvat technologii směrem k maximální efektivitě a udržitelnosti.