Logistika poslední míle se stává nejdůležitější částí celého přepravního procesu, protože rychlost a kvalita doručení má dle aktuálních průzkumů zásadní vliv na retenci zákazníka a jeho celkovou spokojenost s nákupem. E-commerce společnosti u nás i ve světě proto soustředí velké množství energie i financí na optimalizaci poslední míle.

Náš průzkum současných trendů v last mile delivery (v České republice i v zahraničí) ukázal, že kromě zrychlování, lepšího plánování a hledání nových, efektivnějších cest je důležitá také udržitelnost a lidské zdroje.

Rychlost doručení

Z výsledků našeho průzkumu vyplývá, že si 90 % zákazníků vybírá e-shop podle rychlosti doručení a pro 71 % zákazníků je při výběru e-shopu rozhodující jejich předchozí zkušenost s doručením. Přestože jsme zkoumali pouze české zákaznické chování, podle aktuálních světových trendů se nijak neliší od jiných zemí.

Automatizované doručení

Efektivita poslední míle je pořád hodně závislá na lidském faktoru. Aktuálním trendem je hledání cest, jak tento rizikový faktor co nejvíce eliminovat a zároveň posílit rychlost i kvalitu doručení.

Volba dopravy a chytré sledování objednávky

Zákazníci chtějí mít co největší kontrolu nad doručením. Možnost vybrat si před dokončením objednávky čas a způsob doručení dle vlastních preferencí by měla být samozřejmostí.

Současným trendem je umožnit zákazníkovi sledovat cestu objednaného zboží během celého procesu přepravy, a jakmile balík převezme kurýr poslední míle, zákazník by měl bezodkladně dostat informaci o přesném čase doručení a zároveň by měl být schopen sledovat polohu kurýra během celé jeho cesty.

Decentralizace skladů

Dobré plánování je základem úspěšné poslední míle. Centrální sklady jsou efektivní v mnoha fázích logistiky, jako výchozí bod last mile delivery však vhodné nejsou. Mnohem taktičtější je pokrytí (zejména městských) doručovacích oblastí větším počtem menších skladů.

Zelená (nejen) poslední míle

Udržitelnost je důležitou podmínkou současnosti, která se netýká pouze logistiky, ale celkového životního stylu moderní společnosti. Firmy kladou důraz na ekologické fungování, snaží se minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí a implementovat zelenější postupy i technologie.

Šikovní a spokojení řidiči

Přestože jde vývoj technologií mílovými kroky vpřed, bez lidského faktoru se v logistice zatím neobjedeme. Kvalitních řidičů je málo, proto je v zájmu společností dobře se o ně starat, aby neodcházeli ke konkurenci. Nemusí se jednat pouze o zvyšování odměn; stejně vhodné je i poskytování dalšího vzdělání, nezadržování důležitých informací, a hlavně pozitivní motivace. Řidič, který je pyšný na značku, pro niž pracuje, ke konkurenci neutíká.

Zákazník je až na prvním místě

V souvislosti se zvyšujícím se vlivem kvality doručení na retenci zákazníka roste důraz na pozitivní zákaznickou zkušenost s last mile delivery. Protože některé společnosti nemají kapacity na to, aby zajistily optimální poslední míli vlastními silami, celosvětově stoupá poptávka po poslední míli jako službě, která zajistí všechno potřebné a obsahuje i záruku spokojenosti zákazníka.

Výběr zdrojů s relevantními informacemi:

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/retails-need-for-speed-unlocking-value-in-omnichannel-delivery

https://flashbox.co/blog/business/the-future-of-last-mile-delivery-robotic-automation/

https://www.agility.com/en/blog/what-is-green-distribution-a-guide-to-sustainable-logistics/

https://www.swisslog.com/en-us/about-swisslog/newsroom/news-press-releases-blog-posts/2017/12/blog_robot-swarms-and-the-decentralized-future-of-the-warehouse

https://www.foodlogistics.com/transportation/trucking/article/21940764/maven-machines-supply-chain-snarls-and-the-driver-shortage-heading-into-2022

https://www.dista.ai/blog/last-mile-delivery-trends/

https://shipsy.io/blogs/last-mile-delivery-trends-2022/

https://www.linkedin.com/pulse/6-last-mile-delivery-trends-expected-2022-mark-taylor?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card

https://loginextsolutions.com/blog/7-last-mile-delivery-trends-2022/https://flashbox.co/blog/articles/last-mile-delivery-trends-for-2022/